Photo by Charl van Rooy on Unsplash

Het Stichtingsbestuur


Cygnus Alumni wordt bestuurd door enthousiaste oud-leerlingen die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan het origaniseren van activiteiten voor hun oud-klas-, jaar- en schoolgenoten.

De oprichters van Stichting Cygnus Alumni zijn: Stefan (2012), Rick (2014), Renee (2015), Tycho (2012), Anna (2014) en Pim (2014)

Een nieuw bestuur!

Helaas verlaten Rick Polwijk en Tycho Nesse met pijn in het hart het bestuur. Rick vanwege de drukte die lid van de gemeenteraad zijn met zich meebrengt en Tycho omdat hij nu druk is met zijn baan(!).
Daarom zijn er, na een zorgvuldig wervingsprocess, drie aantal nieuwe bestuursleden gevraagd toe te treden tot het bestuur. Wij hopen wat nieuwe energie en enthousiasme naar de tafel te brengen (zodra we allemaal weer terug in Nederland zijn dan). Kom en ontdek bij het volgende evenement!

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden (slagingsjaar tussen haakjes):
Pim (2014) – Voorzitter
Renee (2015) – Secretaris
Fabio (2014) – Penningmeester
Doortje (2014) – Algemeen lid
Liza (2016) – Algemeen lid
Anna (2014) – Algemeen lid
Stefan (2012) – Algemeen lid

Raad van Advies

De raad van advies dient als contact van de stichting binnen de school en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Jeroen Groenewoud – Docent Economie, huidig afdelingsleider jaar 3&4
Janneke de Vlas – Docent Klassieke Talen, lid MR

Contact & meer informatie

Meer informatie over Cygnus Alumni vindt u op de pagina ‘Over Cygnus Alumni’.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met het bestuur!