Photo by Charl van Rooy on Unsplash

Het Stichtingsbestuur


Cygnus Alumni wordt bestuurd door enthousiaste oud-leerlingen die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan het origaniseren van activiteiten voor hun oud-klas-, jaar- en schoolgenoten.

De oprichters van Stichting Cygnus Alumni zijn: Stefan (2012), Rick (2014), Renée (2015), Tycho (2012), Anna (2014) en Pim (2014).

 

Een nieuw bestuur!

Helaas verlaten Pim en Renée met pijn in het hart het bestuur. Na een aantal mooie jaren zullen zij afscheid van ons nemen op de Zomerborrel op 14 juni.
Daarom is er, na een zorgvuldig wervingsprocess, een nieuw bestuur gekozen. Pim draagt het voorzitterschap over aan Doortje Visser, en Liza Roelofsen zal de taken overnemen van Renée. Fabio van Dissel neemt het penningmeesterschap op zich, Shanti Baudoin gaat over de promotie en Sanne Cox zal zich bezighouden met de activiteiten. Wij hopen wat nieuwe energie en enthousiasme naar de tafel te brengen. Kom en ontdek bij het volgende evenement!

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden (slagingsjaar tussen haakjes):
Doortje Visser (2014) – Voorzitter
Liza Roelofsen (2016) – Secretaris
Fabio van Dissel (2014) – Penningmeester
Shanti Baudoin (2017) – Promotie                                                                     Sanne Cox (2017) – Activiteiten

 

Raad van Advies

De raad van advies dient als contact van de stichting binnen de school en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Jeroen Groenewoud – Docent Economie, huidig afdelingsleider jaar 3&4
Janneke de Vlas – Docent Klassieke Talen, lid MR

Contact & meer informatie

Meer informatie over Cygnus Alumni vindt u op de pagina ‘Over Cygnus Alumni’.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met het bestuur!